2016-05-11 14:48 #0 av: Huygens

Att Big Bangteorin (BBT) om universums uppkomst inte riktigt kvalificerar som en religion, kanske en del håller med om? BBT saknar moraliska regler, saknar tillbedjan och saknar levnadsprinciper mm.

Men kan tilltron till BBT ses som en tro?

BBT är kanske mer som en ödestro eller som tron på en religiös opersonlig naturkraft i riktning av en modern tappning av asatron eller någon variant av wicca?

.

Om man har uppfattningen att Big Bang svarat för universums uppkomst, är det en tro?