2016-07-11 14:34 #0 av: Huygens

Ibland lyfts frågan ifall människan skapats av någon sort intelligent "livsform" eller av en gudomlighet. Frågan kan ses ur ett större religiöst perspektiv och vi har exempel i tråden Någon måste ha designat! samt många andra ställen på nätet.

Min ambitionsnivå med frågeställningen är mera blygsam.

.

Jag avser mest att ställa frågan om människan uppstått eller skapats genom konstgjord DNA-manipulering. Jag lämnar några frågor öppna; hur livet på Jorden och hur däggdjur/apor uppkommit. För enkelhet skull kan vi anta att naturens apor uppstått spontant, men det är inte så viktigt för själva frågan:

Är Människan konstgjort DNA-skapad?

.

Vilka bevis finns det för en konstgjord människa?

Och vem är ansvarig?

Dom varelser eller tankeformer som skapat Människan behöver egentligen inte vara särskilt gudomliga eller ens goda. Men jag kanske föreställer mej att varelserna behöver vara ickefysiska eller i alla fall väldigt skickliga på att inte lämna spår av sin existens efter sej.

Det kan vara upp till trådläsaren att fundera på andra alternativ, som utomjordisk intelligens och interdimensionella "substanser" eller varelser. Förmågan att dölja sin existens måste dock vara ganska framträdande, till den graden att vi bör fundera på om interdimensionella eller ickefysiska entiteter även utövar kontroll över mänsklighetens ledare och etablerade vetenskaper, med penalism för att mörka förbjudna upptäckter eller oönskade akademiska ämnesdiskussioner.

.

Låt oss se på människans gen HAR1.

Är människan skapad genom DNA-manipulering av naturligt förekommande afrikanska apor?

Skapandet av Människan kan ha gjorts genom manipulering av apors gener över miljoner eller i alla fall över 10000-tals års tid, som resulterat i det som idag är homo sapiens sapiens (två sapiens för att skilja oss från homo sapiens neanderthalensis).

.

HAR1-genen är en mänsklig gen (FOXP2 är en annan) i vår DNA, som styr utvecklingen av hjärnan. HAR1 rullar ut sej i fostrets vecka 7 och producerar proteiner för Cajal-Retzius neuroner i 12 veckor. HAR1 krullar sedan ihop sej, för att aldrig mera (?) bli aktiv.

Utan en fungerande HAR1, ingen hjärna. Det ska tydligen räcka med att ett enda baspar blir fel på HAR1 i början av fosterstadiet, för att inget fullgånget foster kan bildas hos något däggdjur. Det defekta fostret dör eller stöts i allmänhet bort hos alla kända däggdjur om deras motsvarighet till människans HAR1 blir det minsta fel.

För den intresserade: Även människans HAR2 är speciell då den ger oss mer flexibla fingrar än vad schimpanserna har.

.

Skillnaden mellan en schimpans (människoekvivalenta) HAR1 och en hönas (människoekvivalenta) HAR1 är endast en skillnad på 2 baspar, trots att det skiljer 300 miljoner år mellan schimpans och höna (dinosaurie) till närmaste gemensamma förfader.

HAR1 är en mycket liten gen och innehåller 118 baspar enlig media och 106 baspar enligt (?) wikipedia.

.

Skillnaden mellan schimpansens och människans HAR1 borde därför vara liten över dom 5-6 miljoner år som gått sedan människan och schimpansen haft gemensam förfader.

Det borde knappast vara ens en enda basparsskillnad.

Ändå är skillnaden mellan människas och schimpans HAR1 hela 18 baspar. Om vi antar att mindre än ett baspar kan förändras/100 miljoner år, borde skillnaden mellan människans HAR1 och schimpansens/däggdjurens (ekvivalenta) HAR1 bara kunna bildas efter 1800 miljoner år utveckling.

.

En så stor skillnad mellan schimpans och människas HAR1 över mindre än
6 miljoner år, pekar på att någon manipulerat HAR1-genen för att skapa den mänskliga hjärnan.

Det finns även andra genetiska skillnader mellan människa och apor, som pekar på genmanipulering i forntiden. Den etablera vetenskapen är ganska tyst med dessa genetiska manipuleringar.

Vad säger ni? Har ni någon bra alternativ förklaring på den modifierade HAR1-genen hos människan?

.

Vad tror ni är orsaken till den stora skillnaden mellan människans HAR1 och apornas (ekvivalenta) HAR1-gen.

Är Människan konstgjort DNA-skapad?