Ateistiska tänkare

Satan och den köttsliga existensen

2016-06-07 12:23 #0 av: [Morfalum]2

Anton Szandor LaVey, grundaren av Church of Satan menade vissa föds med en tendens att söka oss till något högre, bortom det som är här och nu. Detta kunde vara en högre makt, vissa tidlösa goda värden (moraliska system), ett paradis på jorden (en utopi) eller ett paradis i livet efter detta. Ett fåtal människor, de han kallade 'Satanister' var de som över världen och genom tiden föds till att vara nöjda med här och nu och nöjda med människans naturliga drifter och känslor. De är de som ställer sig frågande till anspråk som inte har någon empirisk grund och som hellre lever sin liv lyckliga utan att 'bry sig' om stelbenta moraliska system i form av filosofi eller dogmatiska religioner. Han menade att saker som att hjälpa andra utan att få något tillbaka, att leva självdestruktivt med droger eller att pina sig själv var onaturligt och hade sin rot i destruktiva moraliska system som stod i vägen för att människan skulle kunna leva ut sin sanna natur och utvecklas därifrån. LaVey menade dock att vi är i begynnelsen av en satanistisk tidsålder, där satanistiska värden förankrade i människans djuriska drifter och naturens lagar kommer att prägla civilisationen och där kommer satanisterna (eliten) att vara den högsta tänkbara formen av mänskligt liv. 

Detta är intressant om man idag tänker sig att många på sina håll i världen är just ateister, materialister och lever sina liv utan några egentliga hänsyn till moralen eller till religionen. Det viktiga är uppfylla sina egna behov, att ha kul och att samla på sig materiella rikedomar.  

Detta är de satanistiska yttrandena som beskriver hur eliten inom det satanistiska samhället lever (alltså, deras naturliga sätt att relatera till andra, till skillnad från ett serie uppställda regler som en människa bör följa)

1. Satan representerar hängivelse, istället för återhållsamhet!
2. Satan representerar livskraftig existens, istället för andliga önskedrömmar!
3. Satan representerar obefläckad visdom, istället för hycklande självbedrägeri!
4. Satan representerar godhet mot de som förtjänar den, istället för kärlek bortkastad på otacksamma!
5. Satan representerar hämnd, istället för att vända andra kinden till!
6. Satan representerar ansvar åt de ansvarsfulla, istället för omtanke för psykiska vampyrer!
7. Satan representerar människan som vilket djur som helst, ibland bättre men oftare värre än de som går på alla fyra, och som, på grund av sin “gudomliga andliga och intellektuella utveckling”, har blivit det grymmaste djuret av alla!
8. Satan representerar alla av de så kallade synderna, eftersom de alla leder till fysisk, mental eller känslomässig tillfredsställelse!
9. Satan har varit den bästa vän kyrkan någonsin haft, då han hållit den rullande alla dessa år

Oavsett om vi kallar det en satanistisk tidsålder, eller om LaVey bara beskrev en pågående utveckling av de fria samhällena så är ju frågan om detta faktiskt säger något om verkligheten? Tappar moral och religion mark medan 'köttslig' existens utan ett beroende av objektiva värden och ideal blir vanligare?  

Vad tänker ni? Glad

Anmäl
2016-06-07 12:52 #1 av: Davbjo

Påståenden rörande objektiv moral verkar vara på tillbakagång, vilket är väldigt bra och absolut nödvändigt för moralisk utveckling. Objektiv moral existerar inte, moral är något som resoneras fram baserat på logik, empati osv. Att agera på kommando är motsatsen till moral.

Ateister ses av troende inte sällan som att de är i Satans tjänst, och det är denna bild av har av Satan-idén, att allt som går emot vad de troende kräver för att bibehålla sin tro är just av Satan. Att det förbjudna trädet i Edens Lustgård var just "kunskapens träd" kan inte ses som en slump.

Kvackyou.se | Imsoevil.com | @davbjo | OmVardagsmat | Viktoperation
"A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer." - Bruce Lee

Anmäl
2016-06-07 13:23 #2 av: [Morfalum]2

#1 Objektiv moral existerar inte, moral är något som resoneras fram baserat på logik, empati osv. Att agera på kommando är motsatsen till moral.

Bra skrivet! Jag kan inte annat än hålla med. Jag tänker på Ayn Rands idéer om att moral är något vi skapar oss genom att vara aktiva moraliska varelser, vi prövar oss fram och inser värdet av att vi strävar och praktiserar självkontroll. Det är något utav en plikt gentemot oss själva att agera och stå upp för det vi själva anser vara rätt. 

Det måste ju givetvis ske inom ramen för något slags samhällskontrakt (leva och låta leva), men jag ser ingen motsättning i att vara egennyttig och skapa sig egna värden som gynnar en själv, för eller senare bör man komma till insikten av andras välfärd för den egna nyttan . 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.