2016-05-12 12:52 #0 av: Huygens

Under flera årtionden fanns en rådande vetenskaplig tro att om någonting uppstått, måste det uppstå ur något annat. Det var inte möjligt för något att uppstå ur ingenting.

Men så kom upptäckten av mörk energi, som ledde till ett Nobelpris.

Ursprunget till denna trådstart finns i tråden om Big Bang och tro.

.

Bakgrunden är enkel.

Astronomerna ville veta hur fort universums expansion höll på att avstanna. Antagandet var att Big Bang orsakat universums uppkomst. Frågan var om universum skull expandera i det oändliga med ett gradvis avstannande eller om ett totalt avstannande skulle inträffa samt ifall det skulle resultera i en sammandragning och i en Big Crunch, en Stor Sammankrampning.

Gravitation är en mäktig kraft när det gäller att verka över långa avstånd.

.

Nästan alla forskare ansåg att expansionen skulle avstanna, innan vetenskaparna hade undersökt saken.

Men så började iakttagelserna strömma in. Ju längre tillbaks i tiden forskarna tittade, dvs på mer avlägsna galaxer, desto långsammare verkade expansionen fortgå.

Tittade forskarna på galaxer i vår närhet, verkade dessa galaxer fara isär fortare än vad dom gjorde några miljarder år tidigare. Den samlade datamängden pekade på att expansionen accelererade, trots att gravitationen jobbade på högtryck för att dra ihop alla galaxer.

Det blev nödvändigt för forskarna att införa en repellerande kraft, som måste avge energi.

Knäna vek sej på forskarna när dom insåg hur mycket energi som krävdes för att pressa isär galaxerna. Slutsatsen var att 70 % av universum måste bestå av den nypåhittade mörka energin.

Galaxerna knuffas från varandra allt fortare, ju längre från varandra dom kommer. Expansionen av dom massiva galaxerna ökar och går med tiden fortare och fortare, trots att gravitationen försöker dra ihop alla massiva objekt.

Aldrig tidigare har så mycket mörk energi funnits som i vår tid.

.

Men värst av allt, den mörka energin måste kontinuerligt skapas ur ingenting. En del av den mörka energin fanns ju inte längre tillbaks i tiden och kunde därmed inte verka på samma kraftfulla sätt som under dom sista 500 - 1000 miljonerna år.

Vad tror du?

Kan den mörka energin ha skapats ur ingenting?

.

Kan någonting skapas ur ingenting?

Inget blir Något?