2016-05-07 13:05 #0 av: Huygens

Hur ser ni på saken?

Finns det en verklighet utöver den fysiska verkligheten?

.

Låt oss definiera vad som menas med 'fysisk verklighet', annars får vi svårt att ens kunna prata om, ifall det existerar en ickefysisk verklighet parallell med den fysiska.

Fysisk verklighet - det som är vår fysiska verklighet kan definieras av dom grundläggande partiklar som fysiken har upptäckt. Antalet partiklar är ganska litet, kanske bara 20 stycken.

Om sidan för elementarpartiklar fungerar ska det finnas en liten ruta med ca 17 partiklar. Till dessa kan vi ta med gravitonen (hypotetisk boson), mörk materia och mörk energi, om vi vill. 

.

Tror ni att det finns en ickefysisk verklighet utöver den (ovan definierad) fysiska verkligheten?