2012-05-27 19:08 #0 av: [Morfalum]

Under en föreläsning i världsreligionerns myter och praxis på Teologiska, Uppsala Universitet drog en lektor till med en ganska subjektiv åsikt, något jag stött på särskilt under mina teologistudier, där man slänger in små moralkakor här och där eller uttrycker någon annan subjektiv åsikt. Retar mig.. Men i alla fall.

Ylva var av uppfattningen att anledningen till likheten mellan många absoluta bud inom olika religioner ligger i att de är till för motverka för mycket friktion mellan människor.

Därav "du skall icke stjäla", "icke döda" "du skall inte ljuga".

Ett absolut bud antyder att det alltid skulle vara fel att döda, alltid vara fel att stjäla och alltid vara fel att ljuga oavsett kontexten.

Hur ska man tolka detta? Betyder det att religionen sitter inne med något nödvändigt för att det inte ska uppstå kaos i världen?

Struntprat säger jag. Jag reser fanan högt för det sekulära samhället som kan vara minst lika bra utan religion, säkert bättre. Det behövs ingen gud för att upprätthålla en moral, vad som behövs är rationalitet och sunt förnuft.