Ateismen och samhället

Avskaffa religionsfriheten!

2012-04-24 12:33 #0 av: Pan Narrans

Se där ja,

jag trodde väl att den rubriken skulle väcka lite intresse.

Bäst att börja med att säga att jag själv inte riktigt tagit ställning i frågan, men detta har den senaste tiden diskuterats rätt flitigt i cyberrymden.

De som vill avskaffa den hävdar att de rättigheter som omfattas av religionsfriheten redan täcks upp av andra fri- och rättigheter (yttrandefriheten, föreningsfriheten, etc.) och att religionsfriheten skyddar handlingar som utförs i religionens namn och som kan anses juridiskt tvivelaktiga (jmf. t.ex. exorcismen i Borås eller könsstympning av barn).

De som vill ha den kvar hävdar att det är en grundläggande mänsklig rättighet enligt FN-stadgan och att den därför är okränkbar.

Man hör dessutom ofta att ett avskaffande skulle syfta till att förbjuda religioner, ett sluttande planet-argument som jag personligen tycker är lite fånigt.

Vad tycker ni själva?

 

Anmäl
2012-04-24 19:06 #1 av: Silvestris

Jag är inte väl bevandrad i juridiken så jag kan inte säga om de rättigheter som religionsfriheten täcks upp oavsett.

För mig är det viktigt att människor har rätt att få vara öppet troende (eller inte troende), men det ska inte innebära att religiösa människor ges större rättigheter än icke-religiösa.

1 § som ger människor rätt att utöva sin tro är jag högst tveksam till då utövandet av sin tro kan gå stick i stäv med andra lagar och vilken lag ska då ges företräde? Skulle lagar ställas emot varandra tror jag tyvärr att religionsfrihetslagen skulle vinna=religiösa ges rättigheter som övriga inte har.

Anmäl
2012-04-24 20:46 #2 av: Maikailoa

Om ni avskaffar religionsfriheten och sedan regeringen någon gång i framtiden finner på att nu ska ni alla vara t.ex. muslimer så tvångsansluter den er till islam, och ni kan inget göra åt det.

 

Regeringsformen.

2 kap.

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

Anmäl
2012-04-24 20:52 #3 av: Silvestris

#2

Men en regering som vill att alla ska bli muslimer kommer ju genomföra det med eller utan religionsfrihetslagen, eller hur? Det handlar ju bara om att få med sig riksdagen och det lär inte vara några större problem om regeringen är tex. fundamentalistiska muslimer.

Sedan är det alldeles utmärkt att du citerar regeringsformen då den tydliggör att religionsfrihetslagen faktiskt inte behövs. Rätten att tro eller inte är inskriven i regeringsformen.

Anmäl
2012-04-24 21:24 #4 av: Maikailoa

Enligt vad jag förstår:

Religionsfrihetslagen upphävdes 2000-01-01

Numera gäller:

Lag (1998:1593) om trossamfund

Allmänna bestämmelser om trossamfund

1 § Bestämmelser om religionsfrihet finns i regeringsformen och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2 § Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

3 § Ingen är skyldig att tillhöra något trossamfund. Ett avtal eller löfte som strider mot denna bestämmelse är ogiltigt.

4 § Barn som har fyllt 12 år kan inte inträda i eller utträda ur ett trossamfund utan eget samtycke.

 

 

Anmäl
2012-05-02 14:17 #5 av: robobengt

Tycker det är märkligt att barn under 12 år både kan inträda och utträda ur ett samfund mot sin vilja med den beskrivningen. Är det verkligen så?

Anmäl
2012-05-03 07:26 #6 av: starhawk

#5: Jo, så är det! ingen frågade mig om jag ville döpas som spädbarn, fast jag lär ha protesterat högljutt i kyrkan. Jag fick vänta till jag var 18 innan jag kunde frigöra mig från den tvångsanslutningen.

Värd för Knivtillverkning  & Slöjd iFokus

Anmäl
2012-05-03 08:11 #7 av: robobengt

#6 Visserligen, men man kunde ju tro att det hade ändrats tills nu. Det är ju fullkomligt galet och öppnar upp för föräldrar att tvångsansluta sina barn till alla möjliga egendomliga sekter. Illa, illa.

Anmäl
2012-05-03 08:59 #8 av: Maikailoa

#7 Det gäller att välja föräldrar med omtanke.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.