Ateistiska tänkare

Reflekterande frågor

2012-02-02 11:22 #0 av: [Morfalum]

Tänkte lägga upp några konkreta frågor för självreflektion och diskussion. Det är inte i syfte att kartlägga vad medlemmar på sidan tror utan i syfte att enklare blottlägga uppfattningar och jämföra dem.

Vi kan väl ha som mål att vara så korta och konscisa som möjligt.

Upplaga 2:

1. Vad skulle du sätta för stämplar på dig själv gällande din livsåskådning?

2. Vad innebär ateism personligen för dig?

3. Vad är din syn på teism och religion? Ser du exempelvis övervägande positiva eller negativa aspekter med teism och religion? Är religiös tro något utdöende eller bara under förändring? Är du själv religiös? Vad innebär religiositet för dig etc...

4. Hur upplever du samhället och kulturen i förhållande till din livsåskådning? Känner du att de värderingar och uppfattningar i din livsåskådning överlappar med det generella sociala landskapet omkring dig, identifierar du dig med samhället och kulturen omkring dig? Känner du att din livsåskådning bryter med den omgivande kulturen eller med samhället? etc..

5. Hur ser du på vetenskapen som instrument för att förstå den värld vi upplever omkring oss?

Anmäl
2012-02-02 11:53 #1 av: [Morfalum]

I could go first fellas.

1. Vad skulle du sätta för stämplar på dig själv gällande din livsåskådning?

Ateist med övervägande bitar plockade från Laveyansk satanism men även New age och sydamerikansk religion.


2. Vad innebär ateism personligen för dig?

För mig är ateism världsbilden jag växt upp med. I vuxen ålder ser jag idag ateism som en grund till min världsbild och ett psykologiskt tillstånd av oberoende och makt. 

3. Vad är din syn på teism och religion? Ser du exempelvis övervägande positiva eller negativa aspekter med teism och religion? Är religiös tro något utdöende eller bara under förändring? Är du själv religiös? Vad innebär religiositet för dig etc...

Jag ser teism som något positivt för vissa och negativt för andra. Ändå kan jag inte låta bli att tycka att min väg är mer sanningsenlig.

4. Hur upplever du samhället och kulturen i förhållande till din livsåskådning? Känner du att de värderingar och uppfattningar i din livsåskådning överlappar med det generella sociala landskapet omkring dig, identifierar du dig med samhället och kulturen omkring dig? Känner du att din livsåskådning bryter med den omgivande kulturen eller med samhället? etc..

Många av mina värderingar bryter med humanismen och den dominerande kristna etiken. Jag ser mig som lite av en motkraft till många värderingar i det sociala landskapet som omgiver mig. Jag försöker att hitta min egna gemenskap och de som tänker i mina banor, snarare än att anpassa mig till vad som är en dominerande norm och vad som är politisk korrekt.

5. Hur ser du på vetenskapen som instrument för att förstå den värld vi upplever omkring oss?

Vetenskapen är behövlig men jag tror inte att empirin kan förklara universum och dess helhet till fullo. Vetenskapen kommer aldrig att uppnå en fullständig sanning i min mening.

Anmäl
2012-02-02 13:27 #2 av: [trumman]

1. Vad skulle du sätta för stämplar på dig själv gällande din livsåskådning?

Skeptisk shaman - vurmar för vetenskap.

2. Vad innebär ateism personligen för dig?

Att jag inte tror på Gud(ar).

3. Vad är din syn på religion?

Ogillande.

4. Hur upplever du samhället och kulturen i förhållande till din livsåskådning?

Eftersom jag står stadigt med "en fot i vardera världen" så krockar dom inte.

5. Hur ser du på vetenskapen som instrument för att förstå den värld vi upplever omkring oss?

Mycket viktig men den är inte det enda instrumentet i orkestern.

Anmäl
2012-02-02 14:07 #3 av: starhawk

1. Vad skulle du sätta för stämplar på dig själv gällande din livsåskådning?

Ateist med övervägande bitar plockade från Laveyansk satanism

2. Vad innebär ateism personligen för dig?

Att jag inte är bunden till några mystiska religösa bud utan själv styr min väg enligt eget gottfinnande

3. Vad är din syn på religion?

Ogillande, men så länge dom inte stör mig så accepterar jag dom

4. Hur upplever du samhället och kulturen i förhållande till din livsåskådning?

Jag anpassar mig efter dom ickerilösa lagar som gäller och struntar helt i dom religösa

5. Hur ser du på vetenskapen som instrument för att förstå den värld vi upplever omkring oss?

Jag ser vetenskapen som det överlägset bästa instrumentet att förstå min omvärld

Värd för Knivtillverkning  & Slöjd iFokus

Anmäl
2012-02-02 22:40 #4 av: Internettan

1. Vad skulle du sätta för stämplar på dig själv gällande din livsåskådning?

Kristen men med ett ifrågasättande förhållningssätt.

2. Vad innebär ateism personligen för dig?

Att man valt att inte tro på Gud(ar). Och (fördomen) att man är skeptisk till allt som inte går att se.

3. Vad är din syn på teism och religion? Ser du exempelvis övervägande positiva eller negativa aspekter med teism och religion? Är religiös tro något utdöende eller bara under förändring? Är du själv religiös? Vad innebär religiositet för dig etc...

Jag ser både väldigt positiva och väldigt negativa aspekter av teism och religion. Religiös tro är under förändring men absolut inte utdöende. Människor har ett stort andligt behov enligt alla undersökningar. För mig innebär religiositet först och främst den personliga relationen med Gud och inte så mycket ritualer, regler och möten. Det innebär också att leva på ett bra sätt i vardagen där medmänsklighet är den största delen. Samt att förstå att tron/Gud på ett övernaturligt sätt ger konkret hjälp med livets problem, både ekonomiska och alla andra. Du behöver inte längre oroa dig.

4. Hur upplever du samhället och kulturen i förhållande till din livsåskådning? Känner du att de värderingar och uppfattningar i din livsåskådning överlappar med det generella sociala landskapet omkring dig, identifierar du dig med samhället och kulturen omkring dig? Känner du att din livsåskådning bryter med den omgivande kulturen eller med samhället? etc..

Min livsåskådning krockar rätt rejält med samhället. Inte för att jag är kristen utan för att jag är kritisk och självständig och inte tål maktutövning. Jag är en fri människa och inte en bricka i ett spel.

5. Hur ser du på vetenskapen som instrument för att förstå den värld vi upplever omkring oss?

Den är både nödvändig och en bromskloss i sökandet efter sanningen. Med lite mer ödmjukhet hade vetenskapen kommit längre.

 

Anmäl
2012-02-04 17:16 #5 av: [MargaretaA]

1. Vad skulle du sätta för stämplar på dig själv gällande din livsåskådning?

Gillar inte stämplar...

2. Vad innebär ateism personligen för dig?

Frihet att välja själv.

3. Vad är din syn på religion?

Antagligen mycket fördomsfull... men jag associerar den till "bud, påbud och förbud". Levnadsregler som påförs människan uppifrån.

4. Hur upplever du samhället och kulturen i förhållande till din livsåskådning?

Jag upplever att samhället (Sverige) fortfarande har lagar som härstammar från kristet tänk. Se exempelvis att personer som byter kön fortfarande tvingas att sterilisera sig. "Den heliga" familjen med mamma,pappa, barn är fortfarande norm. Skämmigt är väl bara förnamnet!

5. Hur ser du på vetenskapen som instrument för att förstå den värld vi upplever omkring oss?

Jag har stor tilltro till den vetenskapliga metoden, men inte alltid till dess utövare. Vetenskapen är inte mera kompetent och ärlig än de människor som "använder" den.

Anmäl
2012-02-05 08:42 #6 av: Maria

1. Vad skulle du sätta för stämplar på dig själv gällande din livsåskådning?

Troende. (Kristen) men i "tysthet". Går sällan till kyrkan och behåller oftast min tro för mig själv.

2. Vad innebär ateism personligen för dig?

Ganska förenklat att man inte tror på någonting och då räknar jag personligen in allt övernaturligt, icke bevisbart.

3. Vad är din syn på teism och religion? Ser du exempelvis övervägande positiva eller negativa aspekter med teism och religion? Är religiös tro något utdöende eller bara under förändring? Är du själv religiös? Vad innebär religiositet för dig etc...

Min tro innebär en sorts trygghet och något som alltid funnits med mig. Jag är övertygad om att det ligger i människans natur att "vurma" för något vad det än må vara. Det kan vara religion, politik, skepticism, djurens rätt, osv.

4. Hur upplever du samhället och kulturen i förhållande till din livsåskådning? Känner du att de värderingar och uppfattningar i din livsåskådning överlappar med det generella sociala landskapet omkring dig, identifierar du dig med samhället och kulturen omkring dig? Känner du att din livsåskådning bryter med den omgivande kulturen eller med samhället? etc..

Jag anser mig själv vara skeptisk och jag vet att många tycker att det krockar med att säga att man tror på Gud men för mig är det inga problem. Jag tror på evolutionen och ser inga problem med att kunna ha både tilltro till vetenskapen och Gud.

5. Hur ser du på vetenskapen som instrument för att förstå den värld vi upplever omkring oss?

Vetenskapen är som jag ser det det enda instrument vi har och nya rön kommer hela tiden tack vare vetenskapen. Vi måste ändå ha fastställda regler och metoder för att evidensbelägga saker och ting.

Att nu min egen tro inte går att bevisa har jag faktiskt inga problem med.

/Maria

 

Anmäl