2011-04-19 10:39 #0 av: [Morfalum]

Enligt den amerikanska författaren Kirkpartick Sale var Homo Sapiens Sapiens i sin begynnelse ett ganska maktlöst djur som inte utmärkte sig på denna jord. Det var när Mt. Toba, en gigantisk vulkan, fick ett utbrott och en vulkanisk vinter svepte över jorden, som kognitiva och antropologiska förändringar bland människor började ske. Vi ser här gryningen av den civiliserade människan och vad som senare skulle leda till abstrakta fenomen som konst och religion.

För ungefär 71.000 år sedan exploderade en gigantisk vulkan som forskarna kallar "Mt. Toba". Etablerad forskning är överrens om att detta måste ha lett till stora förändringar av klimatet på jorden eftersom 1.1 biljoner ton av stratosfäriskt damm och svavelsyre aerosoler täckte himlavalvet, vilket skulle ha lett till att temperaturen sjönk dramatisk. Man talar om att temperaturen sjönk mellan 15-25 grader fahrenheit vilket skulle ha lett till stora förändringar för livet på jorden.

Vad forskare dock inte fastställt är var roten till människans dominans och överlägsna intellekt går att finna. En forskare, Kirkpatrick Sale, menar att det var under denna vulkaniska vinter människan började utveckla de kognitiva processer som leder till dagens civilisation och allt vad den innebär. Detta eftersom man var så illa tvungen att slå sina kloka huvuden ihop för att överleva.

Vid Mt. Tobas utbrott hade människan uppskattningsvis vart "mogen" i kroppen i 90.000 år, men det är först nu man börjar finna bevis på avancerade verktyg och senare även abstraktioner som konst och vad Sale väljer att kalla "Hunting magic".

Man har funnit objekt daterade till mellan 45.000-42.000 år sedan som verkar tyda på något djupare än utsmyckning. Man har hittat stenar färglagda med rödockra som endast verkar ha en symbolisk mening. Man har funnit bevis på vad man skulle kunna kalla "symboliskt dödande av djur", externaliserade föremål där ett djur som fälls är avbildat. Sale kallar detta "the use of symbolizm in specialized tasks designed to exert human control over others" (Sale, 2006, s. 43). Det kan alltså vara en form av förberedelse för jakten, ett sorts särkerställande av jaktlycka.

Denna "hunting magic", påstår Sale, rymmer två aspekter, dels praktiserandet av magi för att "säkerställa" att saker sker enligt ens vilja. Men även någon form av vädjande till och tron på något övernaturligt, något som man kunde åkalla för att handla enligt viljan. Vi ser här eventuellt tecken på en tidig religion och vädjande till någon form av "gudar". Religion var alltså enligt Sale ett form av redskap för att säkertsälla en form av makt i en kamp mot hårda förhållanden, något som utvecklades ganska sent.

Detta går ju inte att applicera på dagens religion givetvis, att all religion skulle vara någon form av spjutspets mot naturen. Många religioner gör naturen till helig och vördar den. Men det är ju intressant att tänka sig att det kan ha funnits en tid, om än, när vi var ganska maktlösa och outvecklade, som tron på något övernaturligt inte förekom.

Sköt om eder / Morfalum

Källa: "After Eden", Kirkpatrick Sale, 2006, Duke university press.

Photo av Evgeni Dinev @ http://www.freedigitalphotos.net/images/Landscapes_g114-The_Balkans_p17835.html